logo   vk f 1 t you    gerb
 

LogoDO

Головна сторінка Батькам Правила вступу до школи

Правила вступу до школи


Правила прийому дітей до навчального закладу

1. Зарахування учнів до  навчального закладу здійснюється на конкурсній основі.
2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора.
4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:
- заяву на ім'я директора школи;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- медичну картку встановленого зразка
 
Для зарахування учня до 10 (11) класу подаються наступні документи:

 - заява батьків або осіб, які їх замінюють;

-  копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка  встановленого зразка;

-  документ про відповідний рівень освіти

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків,
- копія свідоцтва про народження дитини,
- паспорт одного з батьків,
- особова справа учня (учениці),
- медична картка
 
Порядок зарахування 
4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли
конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на
підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів,
вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення
результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія
свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична
картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не
згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до
голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня
після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом
трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється
апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються
навчальним закладом за погодженням з відповідним органом
управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час
розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не
задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися
до відповідного органу управління освітою, який створює свою
апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не
зараховані до гімназії, ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи
(школи-інтернату), продовжують навчання у закладі, де вони
навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для
зарахування до 1-го класу спеціалізованої школи (школи-інтернату),
вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії,
ліцею, колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату), але не
приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх
початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця
може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях,
що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але
для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник
повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні
документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення
конкурсу в цьому закладі.

Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор навчального закладу несе персональну
відповідальність за дотримання вимог даної Інструкції.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу,
порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцею,
колегіуму, спеціалізованої школи (школи-інтернату) за його
результатами покладається на відповідний орган управління освітою.
5.3. При порушенні навчальним закладом вимог даної Інструкції
та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом,
рішенням відповідного органу управління освітою результати
конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління
освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний
конкурс, результати якого є остаточними.

Додати коментар


Захисний код
Оновити